Jak probíhá ocenění?

Na začátku je poptávka klienta (nejlépe telefonicky, či e-mailem). Hned při prvním kontaktu zjišťuji o jakou nemovitost se jedná, kde se nachází a také jaký je požadovaný účel odhadu. Na základě těchto prvotních informací je klientovi sdělena přibližná cena odhadu. Pokud klient s nabízenou cenou souhlasí, je domluven termín místního šetření. Vždy jezdím já za klientem, nikoliv klient za mnou. Místní šetření je nutné ve všech případech, bez něj nelze nikdy vypracovat kvalitní a přesný odhad. Při místním šetření se provede kontrola stavu a úplnosti podkladů, není-li v podkladech dokumentace objektu, případně dokumentace nesouhlasí se skutečným stavem, objekt se zaměří, pořídí se fotogalerie (zvenku i zevnitř) a vyplní se s klientem formulář o celkovém stavu a stáří nemovitosti. Na základě těchto zjištěných skutečností je klientovi sdělena přesná cena odhadu. Pokud klient s cenou souhlasí, sepíše se závazná objednávka. Při místním šetření se platí záloha ve výši cca 20 % z ceny odhadu.

Po provedení místního šetření probíhá samotné vyhotovení odhadu. Standardní doba pro jeho vypracování je 7-10 dnů. Odhad je předáván klientovi osobně ve dvou vyhotoveních. Platba za odhad probíhá v hotovosti při předání odhadu (odečte se již zaplacená záloha), případně předem na bankovní účet.

Podklady pro ocenění

Pro vypracování odhadu potřebuji o oceňované nemovitosti znát co nejvíce stavebně-technických informací. Většinu z nich budete určitě znát a to ostatní je možné nalézt v projektové dokumentaci. Pokud by nějaké podklady chyběly – chybějící informace zjistím při místním šetření.  A jaké podklady budu pro ocenění potřebovat?

  • projektovou dokumentaci stavby
  • stavební povolení, kolaudační rozhodnutí
  • výpis z katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce
  • kupní smlouva
  • doklady o věcných břemenech, zástavních právech, apod.
  • dříve zpracované odhady a znalecké posudky
  • informace o stáří nemovitosti (rok výstavby/kolaudace)
  • informace o provedených úpravách a modernizacích vč. jejich stáří
  • informace o napojení na inženýrské sítě (vodovod, elektřina, kanalizace, plynovod)

V případě, že je nemovitost pronajímána, jsou navíc potřebné tyto doklady: nájemní smlouvy, pojistné smlouvy k nemovitosti, vyúčtování nákladů na správu a provoz nemovitosti, doklady o roční platbě daně z nemovitosti.

Ing. Milan Worek

tel.: +420 777 614 933

E-mail: milanw@email.cz